Studieopphold i utlandet (2020–2021)

I våre bachelorstudier gis studentene et tilbud om ett eller to semesters opphold ved en av høgskolens partnerinstitusjoner i utlandet. Et slikt utenlandsopphold kan imidlertid ikke innpasses i dette korte studieløpet. Studenter som fortsetter med et bachelorstudium i økonomi og administrasjon, kan søke om utenlandsopphold i tredje studieår.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 03:35:05