Jobb og videre studier (2021–2024)

Studiet kvalifiserer studenten til arbeid som kommunikasjonsmedarbeider i private og offentlige virksomheter.

Studiet kvalifiserer for videre studier på mastergradsnivå ved andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet. Tilbud om masterstudium innenfor kommunikasjon ved norske læresteder publiseres på www.utdanning.no

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2021 03:09:52