Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Undervisningsspråk:
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested:
Høgskolen i Østfold

Studieplan for Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon (2006–2009)

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold


a) Emner * Se egne emnebeskrivelser
Fellesemner omfatter totalt 50 studiepoeng. I fire av emnene er undervisningsspråket norsk, i ett fellesemne er undervisningsspråket engelsk. Kommunikasjonsemner på hovedspråket utgjør 80 studiepoeng inkl. utenlandsoppholdet. Kommunikasjonsemner på bispråket omfatter 20 studiepoeng. Profilering med bacheloroppgave i 3. studieår utgjør 30 studiepoeng. Det tilbys følgende profileringer: Prosjektledelse, kommunikasjonsteori og Norge i europeisk perspektiv.

b) Progresjon
Det legges opp til god progresjon gjennom hele studieløpet, særlig mellom virksomhets-kommunikasjonsemnene I, II, III og IV.

c) Studier i utlandet og beskrivelse av hvor i studiet dette inngår
I studiet inngår et obligatorisk utenlandsopphold i 4. semester, enten praksis i en bedrift eller et semester ved et partneruniversitet. I spesielle tilfeller, og etter søknad, kan det gis dispensasjon fra dette kravet. Utenlandsoppholdet må i så fall erstattes med emner av tilsvarende omfang. Emnene må forhåndsgodkjennes.

Organisering og læringsformer


a) Beskrivelse av hvordan studiet er organisert
Ved studiestart velger studenten et hovedspråk, engelsk, tysk eller fransk. I 3. studieår velges et bispråk, engelsk, tysk, fransk eller spansk. I de tre sistnevnte språkene arrangeres forkurs for studenter uten forkunnskaper, men disse studentene må også påregne betydelig egeninnsats.

b) Presisering

c) Arbeidskrav
Se emnebeskrivelsene

Vurdering


1. Underveisvurdering jf § 13 Eksamensforskriften (2004)

2. Sluttvurdering
a) Arbeidskrav skal være levert innen frister bekjentgjort i semesterplanen og må være godkjent av faglærer for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Se den enkelte emnebeskrivelse for en nærmere presisering av arbeidskrav.

b) Vurderingsform evt. kombinasjon av vurderingsformer
Se emnebeskrivelsene.

c) Obligatoriske prøver og oppgaver og hvor de er plassert i utdanningsløpet
Se emnebeskrivelsene.

Studieplanen er godkjent og revidert

Studieplanen er godkjent

Eva L. Björk

Studieprogramansvarlig

Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2021 03:09:53