Studieopphold i utlandet (2021–2024)

I studiet inngår et obligatorisk utenlandsopphold i 4. semester ved en partnerinstitusjon i et engelskspråklig land. Det er mulig å forlenge utvekslingen til å inkludere 3. semester, dvs. hele andre studieår, dersom studenten oppnår 30 studiepoeng etter første semester.

I 3. semester inngår det obligatoriske emnet Vitenskapsteori og metode. Dersom partnerinstitusjonen ikke tilbyr dette emnet, må det tas som valgemne i 5. semester.

I spesielle tilfeller, og etter søknad, kan det gis dispensasjon fra kravet om utenlandsopphold. Dette gjelder også om de faglige resultatene ikke er tilstrekkelige for opptak ved partnerinstitusjonen. Utenlandsoppholdet må i så fall erstattes med emner av tilsvarende omfang. Emnene må forhåndsgodkjennes.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 02:59:52