Bachelorstudium i bioingeniørfag (2018–2021)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested:
Fredrikstad
Åpner for søking:
6. februar
Ordinær søknadsfrist:
15. april
Semesteravgift:
NOK 600

Vil du være en nøkkelperson i et medisinsk laboratorium? Være med å finne resultater som kan gi grunnlag for å stille pasienters diagnose? Kontrollere effekten av ulike behandlinger? Da kan bioingeniøryrket være noe for deg.

Laboratoriearbeid er sentralt i hele studieprogrammet. Ved Høgskolen i Øsfold får du ekstern praksis gjennom samtlige tre år.

Studiet inneholder realfaglige emner og humanbiologi, laboratoriemedisin og -teknologi samt etikk og kommunikasjon. Undervisningsformene varierer, men det er lagt vekt på at studentene er aktive i undervisningen og jobber med reelle problemstillinger som integrerer teori og praksis.
Du kan gjennomføre praksis og bacheloroppgaven i 6. semester ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet.

Studentene presenterer sine bachelorprosjekter på stands under EXPO. Dette er en stor, årlig utstilling ved Avdeling for ingeniørfag som er åpen for publikum. Mer om EXPO her.

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Kontakt

Programledelse
Avdeling for ingeniørfag,
Studieleder Annette Veberg Dahl og programansvarlig Beathe Kiland Granerud (permisjon). Fungerende programansvarlig Mette Lundstrøm Dahl.