Bachelorstudium i bioingeniørfag

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested:
Fredrikstad
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
15. april
Semesteravgift:
NOK 600

Vil du være en nøkkelperson i et medisinsk laboratorium? Være med å finne resultater som kan gi grunnlag for å stille pasienters diagnose? Kontrollere effekten av ulike behandlinger? Bidra i forskning og utvikling?Da kan bioingeniøryrket være noe for deg.

Bioingeniørprogrammet er en medisinsk laboratorieutdanning som kombinerer helsefag og teknologi. Som bioingeniør er du med på utredning av sykdom og infeksjoner, behandling og oppfølging hos pasienter. Bioingeniøren er den som analyserer det biologiske materialet fra pasientprøver (blodprøver/celler/gener), som er et viktig grunnlag for å stille diagnoser og gi riktig behandling. Den medisinske og teknologiske utviklingen gjør oss i stand til å oppdage sykdom sikrere og tidligere. Som bioingeniør utgjør du en viktig brikke i denne utviklingen.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for ingeniørfag,
Studieleder Annette Veberg Dahl og programansvarlig Beathe Kiland Granerud (permisjon). Fungerende programansvarlig Mette Lundstrøm Dahl.