Bachelorstudium i bioingeniørfag

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Høst 2021
Undervisningsspråk:
Norsk. Se også den enkelte emnebeskrivelse
Studiested:
Fredrikstad
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
15. april
Semesteravgift:
NOK 600

Vil du være en nøkkelperson i et medisinsk laboratorium? Være med å finne resultater som kan gi grunnlag for å stille pasienters diagnose? Kontrollere effekten av ulike behandlinger? Bidra i forskning og utvikling?Da kan bioingeniøryrket være noe for deg.

Bioingeniørprogrammet er en medisinsk laboratorieutdanning som kombinerer helsefag og teknologi. Som bioingeniør er du med på utredning av sykdom og infeksjoner, behandling og oppfølging hos pasienter.

Bioingeniøren er den som analyserer det biologiske materialet fra pasientprøver (blodprøver/kroppsvæsker/celler/gener), som er et viktig grunnlag for å stille diagnoser og gi riktig behandling. Den medisinske og teknologiske utviklingen gjør oss i stand til å oppdage sykdom sikrere og tidligere. Som bioingeniør utgjør du en viktig brikke i denne utviklingen.

Studenthistorier

  • martin-myklebust-303x227 Bioingeniør 13. jan. 2020

    Martin Ellingsen Myklebust jobber som bioingeniør ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.

  • rebecca-monrad-303x227 Spesialbioingeniør 13. jan. 2020

    Rebecca Elizebeth Moen Monrad jobber som spesialbioingeniør / obduksjonstekniker på Sørlandet sykehus.

  • anette-selnes-303x227 Bioingeniør 16. des. 2019

    Anette Selnes jobber som bioingeniør ved Oslo Universitetssykehus, Blodbanken i Oslo.

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for ingeniørfag,
Studieleder Beathe Kiland Granerud og studentkontakt Catherine Kjølberg Halvorsen