Studieopphold i utlandet (2021–2024)

Det er mulig å gjennomføre profesjonspraksis og bacheloroppgaven ved et samarbeidende lærested i utlandet, enten via BioNor-avtalen, Erasmus+ eller enkeltstående avtaler. P.t har vi utvekslingsavtaler med Madagaskar, FH Wien (Østerrike) og Universitet i Malmø (Sverige).

Studenter som skal utveksle må ha bestått emner tilsvarende normal studieprogresjon ved tidspunkt for utreise. Studentens egnethet og faglige prestasjoner vil bli vurdert før det inngås avtale om utveksling.

Internasjonal koordinator ved Avdeling for ingeniørfag vil i samarbeid med programkoordinator for bioingeniørutdanningen forsøke å legge til rette for studenter som ønsker utenlandsopphold. Det arrangeres internasjonale dager på studiestedet og seminar med fokus på studenters erfaringer og muligheter for utveksling.

Avdelingens internasjonale koordinator kan kontaktes for nærmere informasjon. Se kontakinformasjon her:
https://www.hiof.no/studier/utveksling/kontaktpersoner/
Det tas forbehold om endringer.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. juni 2022 03:00:56