Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2015–2018)

Bioingeniørutdanningen har avtaler med internasjonale samarbeidspartnere hvor det er mulig å gjennomføre praksisstudier og bachelorprosjekt (12 uker/3mnd) i siste del av 6. semester: 

Østerrike:
FH Campus Wien, University of Applied Sciences.

Norden:
NORDPLUS-samarbeid med universitet og høgskoler i Sverige, Danmark, Finland og Island.

I Østerrike og Finland vil undervisningsspråket være engelsk.

Studenter som ønsker å ta deler av studiet i utlandet, må søke i god tid, det vil si tidlig i semesteret før det semesteret man ønsker å reise.

Bioingeniørutdanningen kan ta imot studenter fra samarbeidspartnerne til praksisstudier og/eller bachelorprosjekt.

Internasjonal koordinator ved Avdeling for ingeniørfag vil være behjelpelig med informasjon og forberedelser for både utreisende og innkommende studenter.

Samarbeidsavtalene omfatter også utveksling av lærere mellom institusjonene.  Ved lærerutveksling fra/til Finland og Østerrike vil studentene bli veiledet på engelsk.

Store deler av litteraturen som brukes i studiet er engelsk. I noen tema brukes det svensk og dansk litteratur.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 03:20:12