Om studiet

Gjennom utdanningen får du en solid kunnskap om barns læring og utvikling. Du lærer å formidle grunnleggende fag på en praktisk måte og får kunnskap om hvordan du jobber med prosesser der barns medvirkning står i sentrum. Du får også erfaring med hvordan du planlegger, gjennomfører og leder pedagogisk arbeid i en barnehage. Det siste studieåret kan du velge mellom flere fordypningsemner:

  • Formidling og pedagogisk ledelse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mangfold og fellesskap
  • Natur, helse og bevegelse
  • Småbarnsstudier

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og praksis. Noe av undervisningen foregår digitalt, ute i naturen, noe som aktiviteter i dramasalen, arbeid i verksteder og i form av ekskursjoner og studieturer.

Praksis gjennomføres i forhåndsgodkjente barnehager, totalt 100 dager i løpet av hele studietiden. Barnehagene er valgt ut på bakgrunn av kvalitet og kompetanse. I praksis vil du har en egen praksislærer som veileder deg gjennom praksisperioden. Du får utdelt en ny praksisplass hvert studieår.

Vi tilbyr også bachelorstudium i barnehagelærerutdanning på deltid.

Alle studenter skal levere politiattest i forbindelse med opptak. Politiattesten må ikke være eldre enn tre måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Publisert 12. okt. 2021 11:11 - Sist endret 12. okt. 2021 11:11