Om studiet

Gjennom utdanningen får du en solid kunnskap om barns læring og utvikling. Du lærer å formidle grunnleggende fag på en praktisk måte og får kunnskap om hvordan du jobber med prosesser der barns medvirkning står i sentrum. Du får også erfaring med hvordan du planlegger, gjennomfører og leder pedagogisk arbeid i en barnehage. 

Det siste studieåret velger du et fordypningsemne: 

  • Formidling og pedagogisk ledelse,
  • Kunst, kultur og kreativitet,
  • Mangfold og fellesskap,
  • Natur, helse og bevegelse eller
  • Småbarnsstudier

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og praksis. Noe av undervisningen foregår digitalt, ute i naturen, noe som aktiviteter i dramasalen, arbeid i verksteder og i form av ekskursjoner og studieturer.

Vi tilbyr også bachelorstudium i barnehagelærerutdanning på deltid.

Praksis

Praksis gjennomføres i forhåndsgodkjente barnehager, totalt 100 dager i løpet av hele studietiden. Barnehagene er valgt ut på bakgrunn av kvalitet og kompetanse. I praksis vil du har en egen praksislærer som veileder deg gjennom praksisperioden. Du får utdelt en ny praksisplass hvert studieår.

Politiattest

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder når du leverer den inn. Du kan lese mer om politiattest her.

 

Les mer om hvorfor du bør bli barnehagelærer (burdebli.no)

Publisert 12. okt. 2021 11:11 - Sist endret 19. apr. 2022 09:21