Om studiet

Gjennom utdanningen får du en solid kunnskap om barns læring og utvikling. Du lærer å formidle grunnleggende fag på en praktisk måte og får kunnskap om hvordan du jobber med prosesser der barns medvirkning står i sentrum. Du får også erfaring med hvordan du planlegger, gjennomfører og leder pedagogisk arbeid i en barnehage. 

Det siste studieåret kan du velge et fordypningsemne:

  • Formidling og pedagogisk ledelse,
  • Kunst, kultur og kreativitet,
  • Mangfold og fellesskap,
  • Natur, helse og bevegelse eller
  • Småbarnsstudier

Innholdet i deltidsstudiet er tilpasset deg som arbeider som assistent eller fagarbeider i barnehage. Har du ingen arbeidserfaring fra barnehage, skole eller SFO anbefaler vi at du søker barnehagelærerutdanning heltid.

Undervisningen foregår som samlinger på høgskolen. Hver samling er på en uke, fire i høstsemesteret og fem i vårsemesteret. Undervisningen foregår seks timer hver dag i samlingsukene.

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og praksis. Noe av undervisningen foregår digitalt, ute i naturen, som aktiviteter i dramasalen, arbeid i verksteder og i form av ekskursjoner og studieturer.

Praksis

I tillegg til samlingsukene skal du gjennomføre 25 dager med praksis hvert studieår, totalt 100 dager i løpet av hele studietiden. Praksis gjennomføres i høgskolens partnerbarnehager og barnehagene velges ut på bakgrunn av kvalitet og kompetanse. I praksis vil du ha en egen praksislærer som veileder deg gjennom praksisperioden. Du får utdelt en ny praksisplass hvert studieår.

Politiattest

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder når du leverer den inn. Du kan lese mer om politiattest her.

Publisert 12. okt. 2021 11:09 - Sist endret 13. des. 2021 12:19