Studieopphold i utlandet (2021–2025)

Studenter kan ta den valgbare fordypningen, dvs. 7. semester, ved en av HiØs samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Omfang på praksis i 7. semester er 10 dagers praksis i barnehage. Praksis kan organiseres før, under eller etter et eventuelt utenlandsopphold.

Avdelingen har bl.a. avtaler med:

  • Queensland University of Technology i Australia

  • Marnix Academie University for Teacher Education i Nederland

Studenter som er interessert i et internasjonalt semester kan kontakte Internasjonal koordinator på avdelingen eller Internasjonalt kontor.

På høgskolens websider for utveksling vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med.

Praksis i utlandet
Det er også mulig å gjennomføre praksisopphold i utlandet, under forutsetning av at det tilsvarer praksis omfang, volum og innhold forøvrig. Internasjonal koordinator på avdelingen vil være behjelpelig med å tilrettelegge praksis i utlandet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 03:00:42