Jobb og videre studier (2021–2024)

Innholdet i studiet oppfyller kravene i som er satt av Universitets- og høgskolerådet - Økonomi og administrasjon, til bachelorstudier i økonomi og administrasjon. Studiet gir dermed mulighet for opptak på mastergrader innen det økonomisk-administrative fagområdet i Norge, inkludert master i økonomi og administrasjon (siviløkonom). Studiet kan også kvalifisere for opptak til masterstudier innen økonomi, administrasjon og relaterte fagfelt ved utenlandske læresteder. Med en bachelor i økonomi og administrasjon har du en bred og anvendelig plattform som kan benyttes på ulike nivåer i en rekke virksomheter. Tidligere studenter hos oss arbeider i dag som bankansatte, eiendomsforvaltere, bedriftsrådgivere, mellom- og toppledere, konsulenter, markedsførere og analytikere, for å nevne noen eksempler.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2021 03:10:33