Om studiet

Dette studiet gjør deg ettertraktet på arbeidsmarkedet både i private og offentlige virksomheter. Du vil få solid utdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse. Vi legger vekt på kritisk tenkning, bærekraftig utvikling, etikk og samfunnsansvar. Utdanningen danner et viktig fundament til en videre masterutdanning.

Innhold i studiet

De første to årene får du undervisning i grunnleggende fag som bedriftsøkonomisk analyse, metode, markedsføring og foretaksstrategi, organisasjonslære, regnskap, samfunnsøkonomi, samt finansiering og investering. Det andre studieåret (4.semester) passer også godt for utveksling til en av høgskolens partnerinstitusjoner. Det siste året spisser du kompetansen din innenfor et av fagområdene som tilbys i studiets profileringer. Se studiemodellen for mer informasjon om emnene i studiet.

Undervisningen

Undervisningen foregår i forskjellige former med felles forelesninger, oppgaveløsninger, gruppearbeid og seminarundervisning, delvis med prosjektarbeid i mindre grupper og individuell oppfølging av studentene. Det kan bli stilt krav til frammøte i deler av undervisningen.

Forkurs i matematikk for økonomistudenter

Det arrangeres forkurs i matematikk for økonomistudenter i uke 32. Påmeldingen kommer nærmere studiestart.

Forkurset anbefales sterkt for alle, men spesielt for deg med annen matematikk enn S1 + S2 eller R1 + R2 fra videregående skole.

Publisert 13. okt. 2021 12:26 - Sist endret 6. des. 2021 10:22