Studieopphold i utlandet (2021–2024)

Det er tilrettelagt for utveksling i studiet til en av høgskolens partnerinstitusjoner i fjerde, femte og/eller sjette semester. Et studieopphold i utlandet skal erstatte tilsvarende semester ved Høgskolen i Østfold og dermed inngå i den norske bachelorgraden. Studieprogrammet i utlandet skal være godkjent av avdelingen på forhånd. Internasjonal erfaring kan gi deg fordeler på arbeidsmarkedet, der språk og kulturkompetanse stadig blir mer etterspurt. Bachelorprogrammet gir deg kompetanse til å operere i et internasjonalt arbeidsmarked.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 03:00:36