Jobb og videre studier (2021–2024)

Studiet gir mulighet for opptak på masterstudier innen det økonomisk-administrative fagområdet i Norge, inkludert master i økonomi og ledelse (siviløkonom). Studiet kvalifiserer også studentene til å søke opptak til masterstudier innen økonomi, ledelse og relaterte fagfelt ved utenlandske læresteder.

Innholdet i studiet oppfyller kravene som er satt av UHR, fagstrategisk enhet for økonomiske og administrative fag (UHR-ØA) til bachelorstudier i økonomi og administrasjon. Etter endt studium kan du søke Finanstilsynet om tittelen autorisert regnskapsfører (ARF) hvis du i tillegg til utdanningen har minst to års relevant arbeidserfaring.

Med en bachelor i regnskap har du en bred og anvendelig plattform som kan benyttes på ulike nivåer i en rekke virksomheter. Utdanningen gir adgang til å drive ekstern regnskapsføring i eget enkeltpersonforetak. Autorisasjon som regnskapsfører gir videre adgang til å være oppdragsansvarlig regnskapsfører og daglig leder i et regnskapsførerselskap, og faglig leder i et regnskapsførerselskap, som er unntatt fra kravet om at daglig leder må være autorisert regnskapsfører.

Tidligere studenter hos oss arbeider i dag som bankansatte, bedriftsrådgivere, mellom- og toppledere, regnskapsførere, konsulenter og analytikere, for å nevne noen eksempler.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 03:10:17