Programmet tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge dette programmet?

Studiet følger en nasjonal rammeplan og et fullført studium gir et solid faglig grunnlag – både for arbeid som regnskapsfører, revisjonsmedarbeider og for å ta en masterutdanning i regnskap og revisjon for å bli autorisert revisor. Studiet er dessuten en forutsetning for å kunne jobbe som oppdragsansvarlig for revisjon av årsregnskap i kommunale virksomheter.

Hva lærer du?

Du får en utdanning som er forankret i relevant teori og gjeldende forskning, samtidig som du får verdifull yrkesrettet innsikt gjennom eksempler og virkelige situasjoner i undervisningen.

Studiet gir grunnleggende kunnskaper, både teoretiske og praktiske, i flere viktige fagfelt som bedriftsøkonomisk analyse, markedsføring og foretaksstrategi, organisasjonslære, regnskapsfag, samfunnsøkonomi og metodefag.

Undervisningen

Undervisningen foregår i forskjellige former som felles forelesninger, seminarundervisning med individuell oppfølging og gruppearbeid. Det kan stilles krav til frammøte i deler av undervisningen.

Matematikk

Matematikk er et viktig emne i studiets første semester og det anbefales at du har et godt grunnlag i matematikk fra videregående skole (S1+S2 eller tilsvarende). 

Forkurs i matematikk for økonomistudenter

Det arrangeres forkurs i matematikk for økonomistudenter i uke 32. Påmelding kommer på denne siden.

I forkurset gjennomgås de tre første kapitlene i boka "Matematikk for økonomifag" av Dag Einar Sommervoll, som benyttes i det obligatoriske emnet i første studieår: Matematikk og statistikk.

Forkurset anbefales sterkt for alle, men spesielt for deg med annen matematikk enn S1 + S2 eller R1 + R2 fra videregående skole.