Bachelorstudium i regnskap og revisjon (2018–2021)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden
Åpner for søking:
6. februar
Ordinær søknadsfrist:
15. april
Semesteravgift:
NOK 600

Er du en person med interesse for økonomi, god tallforståelse og evne til å gå inn i detaljer samtidig som du beholder overblikket, kan dette være et studium for deg.

Studiet følger en nasjonal rammeplan og et fullført studium gir et solid faglig grunnlag – både for arbeid som regnskapsfører, revisjonsmedarbeider og for å ta en masterutdanning i regnskap og revisjon for å bli autorisert revisor. Studiet er dessuten en forutsetning for å kunne jobbe som oppdragsansvarlig for revisjon av årsregnskap i kommunale virksomheter.

Hva lærer du?

Du får en utdanning som er forankret i relevant teori og gjeldende forskning, samtidig som du får verdifull yrkesrettet innsikt gjennom eksempler og virkelige situasjoner i undervisningen.

Studiet gir grunnleggende kunnskaper, både teoretiske og praktiske, i flere viktige fagfelt som bedriftsøkonomisk analyse, markedsføring og foretaksstrategi, organisasjonslære, regnskapsfag, samfunnsøkonomi og metodefag.

Undervisningen

Undervisningen foregår i forskjellige former som felles forelesninger, seminarundervisning med individuell oppfølging og gruppearbeid. Det kan stilles krav til frammøte i deler av undervisningen.

Matematikk

Matematikk er et viktig emne i studiets første semester og det anbefales at du har et godt grunnlag i matematikk fra videregående skole (S1+S2 eller tilsvarende). 

Forkurs i matematikk for økonomistudenter

Det arrangeres forkurs i matematikk for økonomistudenter i uke 32. Du kan melde deg på allerede nå. Påmelding gjøres ved å gå inn på denne lenken: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=1NYD8MAG3J36

I forkurset gjennomgås de tre første kapitlene i boka "Matematikk for økonomifag" av Dag Einar Sommervoll, som benyttes i det obligatoriske emnet i første studieår: SFB10711 Metodekurs 1: Grunnleggende matematik og statistikk.

Forkurset anbefales sterkt for alle, men spesielt for deg med annen matematikk enn S1 + S2 eller R1 + R2 fra videregående skole.

Kontakt

Programledelse
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag,
Programkoordinator Mehtap A. Eklund