Programmet tar ikke opp nye studenter

Bachelorstudium i regnskap og revisjon

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Ikke opptak i 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden
Semesteravgift:
NOK 600

Dette studieprogrammet tar ikke opp noe nye studenter. Fra høsten 2019 tilbyr Høgskolen i Østfold et nytt, moderne studium bachelorstudium i regnskap

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag,
Programkoordinator Mehtap A. Eklund