Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2018–2021)

Generelle yrkesmuligheter
Studiet følger en nasjonal rammeplan og et fullført studium gir et solid faglig grunnlag - både for arbeid som regnskapsfører, revisjonsmedarbeider i privat og offentlig sektor, og for å ta en masterutdanning i regnskap og revisjon for å bli statsautorisert revisor. Studiet kvalifiserer dessuten til å kunne jobbe som oppdragsansvarlig for revisjon av årsregnskap i kommunale virksomheter.

Etter fullført studium og to års godkjent praksis, kan kandidatene søke Finanstilsynet om å få bruke tittelen "autorisert regnskapsfører".

Videre utdanning
Studiet kvalifiserer for videre studier på mastergradsnivå ved andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet. Læresteder som tilbyr masterstudium i regnskap og revisjon publiseres på nettportalen www.utdanning.no

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. sep. 2020 03:48:38