Om studiet

Innhold i studiet

Bachelorstudium i språk er et samfunnsrelevant studium med fokus på forholdet mellom språk, kultur, litteratur og digital teknologi. Du vil få verdifull kompetanse i to språk (engelsk, fransk, spansk eller tysk). Du vil lære å bruke og analysere språk, litteratur og ulike typer tekster i en større kulturell og samfunnsmessig sammenheng.

Ønsker du en jobb innenfor kulturformidling, språkundervisning, medie- og forlagsvirksomhet, offentlig sektor, reiseliv eller internasjonalt samarbeid, vil en bachelor i språk gi deg en solid bakgrunn. I tillegg kvalifiserer utdanningen for vårt eget Masterstudium i fremmedspråk i skolen og en rekke andre masterprogrammer innen språk ved universiteter i Norge og i utlandet.

Undervisningen

Mange har ikke ønske om eller anledning til å studere fysisk ved et lærested, men har likevel behov for en fremtidsrettet utdanning som gir spennende karrieremuligheter på nasjonalt og internasjonalt plan. Vi kan da tilby et godt nettbasert undervisnings- og veiledningstilbud på heltid, som gjør det mulig å oppholde seg andre steder i Norge eller i utlandet, mens du gjennomfører studiene. 

Publisert 13. okt. 2021 12:21 - Sist endret 6. des. 2021 10:42