Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2018–2021)

Grad/tittel ved bestått studium

Etter fullført og bestått studium tildeles graden Bachelor i samfunn, språk og kultur (BSSK).

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten 

  • har gode kunnskaper i minst ett språk: engelsk, tysk, fransk eller spansk. 

  • har global forståelse gjennom kunnskap om de engelsk-, tysk-, fransk-, eller spansktalende lands kultur og samfunnsforhold.

  • har (med valg statsvitenskap) gode kunnskaper i offentlig politikk og administrasjon, internasjonal politikk, komparativ politikk, politisk teori og samfunnsvitenskapelig metode. Gjennom disse temaene har kandidaten blitt stimulert til refleksjon og opparbeidet generell analytisk kompetanse.

  • har dypere forståelse av språk, kultur og samfunn og sammenhengen mellom disse.

FERDIGHETER
Kandidaten 

  • har opparbeidet ferdigheter som dyktiggjør han/henne til utadvendte oppgaver som krever solide språk- og kulturkunnskaper.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten 

  • har generell kompetanse innenfor språk og statsvitenskap.

  • har grunnleggende kunnskaper i interkulturell kommunikasjon.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. mai 2022 02:59:13