Programmet tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge dette programmet?

Studiet gir deg mulighet til å bygge bachelorgraden din slik du ønsker innen dine interessefelt i statsvitenskap og/eller språk.

Studiet er bygd opp rundt et fordypningsfag på 90 studiepoeng, et breddefag på 60 studiepoeng og valgfrie emner på 30 studiepoeng, fortrinnsvis i form av et studiesemester ved en av våre utenlandske partnerinstitusjoner.

Du kan sette sammen denne bachelorgraden ut fra disse årsstudiene: Tysk (nettbasert), fransk (nettbasert), spansk (nettbasert), engelsk (campus) og statsvitenskap (campus). Informasjon om de ulike fagenes studieinnhold finner du under omtalen av de aktuelle årsstudiene.

Dersom du velger å sette sammen graden med årsstudier og påbygging i spansk, tysk og fransk, kan studiet i sin helhet gjennomføres nettbasert.