Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur (2018–2021)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested:
Halden
Åpner for søking:
6. februar
Ordinær søknadsfrist:
15. april
Semesteravgift:
NOK 600

Er du usikker på hva du ønsker å jobbe med, men har bestemt deg for å ta høyere utdanning?

Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur er et studium som gir deg bred kompetanse, og som du i stor grad kan sette sammen slik du selv ønsker.

Studiet er bygd opp rundt et fordypningsfag på 90 studiepoeng, et breddefag på 60 studiepoeng og valgfrie emner på 30 studiepoeng, fortrinnsvis i form av et studiesemester ved en av våre utenlandske partnerinstitusjoner.

Du kan sette sammen denne bachelorgraden ut fra disse årsstudiene: Tysk (nettbasert), fransk (nettbasert), spansk (nettbasert), engelsk og statsvitenskap. Informasjon om de ulike fagenes studieinnhold får du under omtalen av de aktuelle årsstudiene.

Dersom du velger årsstudiene i spansk, tysk og fransk kan studiet i sin helhet gjennomføres nettbasert.

Kontakt

Programledelse
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag,
Studieleder Sverre Vesterhus og programkoordinator Daniel L. Fryer