Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2018–2021)

Målgruppe for Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur er søkere som ønsker å kombinere gode kunnskaperi engelsk/fremmedspråk med kultur og samfunnsfag.
Studiet er spesielt egnet for kandidater som ønsker å arbeide i virksomhet med internasjonal kontaktflate, og for kandidater som ønsker å ha sitt virke i skoleverket. Kultursektoren, reiselivsbransjen og media er andre aktuelle arbeidsfelt.

Gjennom valg av fordypning (90 studiepoeng) i språk eller statsvitenskap får bachelorstudiet en egen profil. 90 studiepoeng i engelsk, fransk, spansk eller tysk gir muligheter for masterstudier i språk, i kombinasjon med Prakstisk-pedagogisk utdanning, en karriere som språklærer på ulike nivåer i skoleverket.
90 studiepoeng i statsvitenskap gir adgang til flere masterstudier i samfunnsvitenskap og en yrkeskarriere f.eks. innenfor offentlig forvaltning.

Fullført bachelorstudium med fordypning/påbygging i engelsk, fransk, spansk eller tysk (90 studiepoeng) kvalifiserer for opptak til masterstudiet Fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) ved HiØ.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 03:00:49