Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2018–2021)

Et studieopphold ved et utenlandsk lærested anbefales sterkt i løpet av studietiden, og bachelorprogrammet har bygd denne muligheten inn i studieløpet. Et slikt semester vil ikke bare styrke språkkunnskapene, men også gi et kulturmøte i praksis. Studentene har mulighet til å velge fra en stor fagpalett: i tillegg til språk- og litteraturstudier åpnes det også for f.eks kulturstudier, områdestudier, kvinne- og kjønnsstudier, historie og samfunnsvitenskapelige fag. Ut fra hvilket valg studentene foretar kan de derfor på bachelornivå profilere seg ytterligere i tillegg til den dybden som fordypningsenheten og breddefaget gir. For studenter som av ulike grunner ikke har muligheten for et utenlandsopphold, tilbys det emnekombinasjoner som kan inngå i valgfaget. Også her er det gode muligheter for å spisse sin egen fagprofil.

Studiet er spesielt godt tilrettelagt for utveksling i 4. eller 6. semester, ta kontakt med internasjonalt kontor for mer informasjon. Se også den enkelte studieplan for orientering om internasjonaliseringsaspektet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 03:01:16