Jobb og videre studier (2021–2024)

Yrkesmuligheter

Utdanningen kvalifiserer blant annet til saksbehandler i barnevernet, miljøarbeider/terapeut i barne- og ungdomsinstitusjoner / barne- og ungdomspsykiatrien, fosterhjemsarbeid, familiearbeid, forebyggende arbeid med barn og unge i barnehage, skole, fritidsmiljø, og med tiltak særlig rettet mot barn som lever under omsorgssvikt.

Videre utdanning

Bachelor i barnevern kvalifiserer til opptak til flere ulike mastergradsutdanninger og videreutdanninger. Aktuelle masterstudier ved Høgskolen i Østfold er:

• Master i samordning av helse- og velferdstjenester

• Master i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis

• Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år)

• Master i spesialpedagogikk

• Master i organisasjon og ledelse

Merk at noen masterstudier i tillegg til aktuell utdanning også krever relevant yrkeserfaring for opptak.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. juni 2022 03:02:41