Studieopphold i utlandet (2021–2024)

Som barnevernspedagogstudent har du mulighet til å ta deler av utdanningen i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Det er mange fordeler med å ta deler av studiet i utlandet. Et utvekslingsopphold gir både sosial og faglig kompetanse som kommer til nytte i studiene og når du skal søke jobb. Denne muligheten bør du ikke la gå fra deg

Det er tilrettelagt for utveksling i 4.semester. Utvekslingsoppholdet innebærer gjennomføring av et praksisemne i løpet av tre måneder ved en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. I tillegg kan det være mulig å gjennomføre teoriemner ved enkelte partnerinstitusjoner.

Her er en oversikt over våre samarbeidspartnere:

  • Danmark, VIA University College, Århus

  • Finland, Arcada, Helsingfors/Helsinki

  • Sverige, Högskolan Väst, Trollhättan

  • Tyskland, Katholische Hocschule Freiburg

  • Brasil, Instituto Federal do Espirito Santo, Vitoria

  • Madagaskar, Lovasoa Cross Cultural Competence Center, Antsirabe,

  • Namibia, NamIntern, Windhoek

  • Tanzania, Tanga International Competence Center, TICC, Tanga

  • USA, Augsburg University, Minnesota

Utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes.

For mer informasjon om utveksling og hvilke land vi har samarbeid med, ta kontakt med internasjonal fagkoordinator og les om utveksling på våre nettsider.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. juni 2022 03:03:31