Studieopphold i utlandet (2019–2022)

Barnevernspedagogutdanningen deltar i nettverk innen NORDPLUS og Erasmus. Nettverkene samarbeider om gjensidig student- og lærerutveksling med høgskoler i Finland, Sverige og Danmark. Utveksling i disse nettverkene er lagt til 4. eller 6. semester.

Videre eksisterer det avtaler om studier av ett semesters varighet med Queensland University of Technology i Brisbane i Australia og Augsburg College, Minneapolis, Minnesota i USA (4. eller 6. semester). 

Det er muligheter for praksisstudier i 6. semester i Namibia.

Se mer informasjon på høgskolens nettsider for samarbeidspartnere og kontaktinformasjon for internasjonalisering.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. nov. 2019 13:27:50