Hvorfor velge dette programmet?

I dette studiet lærer du om anvendt robotteknikk og cyber-fysiske systemer. I tillegg vil du få grunnleggende kompetanse i datateknikk, programmering, matematikk, datasikkerhet, databasesystemer, webutvikling og datanettverk.

Studiemodell

6. Semester Bacheloroppgave Bacheloroppgave Valg 2
5. Semester Digital styring og cyber-fysiske systemer Anvendt robotteknikk Valg 1
4. Semester Statistikk og statistisk programmering Databasesystemer Innføring i datasikkerhet
3. Semester Kalkulus Datanettverk Teknologiprosjekt
2. Semester Fysikk og kjemi Datateknikk Programmering 2
1. Semester Diskret matematikk Webutvikling Programmering 1
  10 stp 10 stp 10 stp

Se Oppbygging og gjennomføring for mer informasjon om valgemner.

Y-veien er et spesialtilpasset studieopplegg for deg med yrkesutdanning. Som student gjennom Y-veien begynner du med et sommerkurs i matematikk og fysikk som starter i juni. Sommerkurset går på full tid over 6 uker i Fredrikstad. Deretter begynner du bachelorstudiet, med ekstra undervisning i realfag og norsk første studieår.