Opptak

Relevant fag-/svennebrev fra Reform 94 eller Kunnskapsløftet.
For søkere med fag-/svennebrev uten lærlingtid er det i tillegg et krav om minimum 12 måneders relevant praksis.

Følgende fag-/svennebrev anses som relevante:

  • IKT servicefag
  • Fag-/svennebrev som bygger på VG1 elektrofag

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli individuelt vurdert for opptak.