Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (Vår 2010)

Engelskstudiet er i seg selv internasjonalt orientert ved sitt fokus på andre kulturer og interkulturell kompetanse. Engelskseksjonen ved Høgskolen i Østfold er også en del av et internasjonalt miljø med medarbeidere fra flere nasjoner og mange internasjonale studenter.

I tillegg er oppholdet ved Det norske studiesenter i Storbritannia en integrert del av fagets internasjonaliseringsprofil.

Høgskolen i Østfold har utvekslingsavtaler med lærerutdanningsavdelingene ved Universitetet i Zaragoza, Spania, og Universitetet i Vest-Böhmen, Pilsen, Tsjekkia, der det vil være mulig å ta studieopphold i utlandet. Høgskolen i Østfold har dessuten mange samarbeidspartnere som gjør det mulig å fortsette engelskstudiene i utlandet etter årsstudiet:  

1. University of Newcastle upon Tyne, England
2. London Metropolitan University, England
3. Augsburg College, USA
4. University of California, Berkeley
5. Saint Mary's University, Halifax, Canada
6. University of New Brunswick, Canada
7. University of York i samarbeid med Det norske studiesenter i Storbritannia,York, England

8. Queensland University of Technology, Australia
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:03:08