Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2012–2013)

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Etter endt studium skal studenten:

- ha kunnskap om engelsk språk, litteratur og engelskspråklige kulturer

- ha kunnskap om språklæringsteorier, engelsk didaktikk og om gjeldende planverk for skolen

- ha kunnskap om faktorer som bidrar til godt læringsarbeid i engelsk på mellom- og ungdomstrinnet

- ha kunnskap om grunnleggende ferdigheter

- ha inngående kunnskaper om planlegging, gjennomføring, evaluering og videreutvikling av tilpassede undervisningsopplegg i engelsk

FERDIGHETER:
Etter endt studium skal studenten:

- kunne legge til rette for et godt læringsmiljø og gi god, variert og differensiert undervisning i engelsk på barnetrinnet i tråd med til enhver tid gjeldende planer og lovverk

- kunne bidra til, selvstendig og i et fagfellesskap, videreutvikling av gode læringsstrategier og god undervisningspraksis

GENERELL KOMPETANSE:
Etter endt studium skal studenten:

- ha utviklet etiske og historiske perspektiver på egen yrkesrolle og kritiske perspektiver på lærerprofesjonens samfunnsrolle.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 03:41:31