Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2012–2013)

Studiet inngår i Grunnskolelærerutdanning 5-10 som kvalifiserer til arbeid som lærer i grunnskolen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 03:35:27