Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2012–2013)

Høgskolen i Østfold har en samarbeidsavtale med University of York i England, hvor det er mulig å ta 30 studiepoeng i engelsk som et skolerelevant fag innenfor grunnskolelærerutdanningen. Mer informasjon vedrørende dette kan rettes til koordinator for Engelsk i grunnskolelærerutdanningen eller Internasjonalt kontor.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 03:50:12