Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (Høst 2012)

Studenter som har tatt Fransk 1 for 5-10 (30 stp) kan ta Fransk 2 for 5-10 (30 stp) og få til sammen 60 studiepoeng i faget.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 13:30:40