Jobb og videre studier (2022–2024)

Etter fullført årsstudium kan du fortsette med fransk som påbyggingsstudium ved Høgskolen i Østfold eller ved et universitet (f.eks. Universitetet i Oslo), og dermed oppnå 90 studiepoeng i faget.

Studiet kan også kombineres med andre fag ved høgskoler og universiteter og inngå i en bachelorgrad.

Årsstudiet i fransk kan inngå som en 60-studiepoengsenhet i Bachelorstudium i språk ved Høgskolen i Østfold. Les mer om studiet på https://www.hiof.no/studier/programmer/bspr-bachelorstudium-i-sprak/index.html

Høgskolen i Østfold tilbyr Masterstudium i fremmedspråk i skolen med fransk.

Sammen med et masterstudium i et relevant undervisningsfag, for eksempel fransk, og praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer studiet for arbeid som lektor i skoleverket.

Franskkompetansen er nyttig i privat og offentlig sammenheng, slik som reiseliv, kultur, turisme, internasjonale organisasjoner og næringsliv.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 03:06:00