Studieopphold i utlandet (2021–2023)

Et studieopphold ved en av høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet anbefales sterkt i løpet av studietiden. Innenfor fransk årsstudium har man to muligheter:

1. Utveksling av kortere varighet:
Et studieopphold på 2-4 uker ved CAVILAM i Vichy, Frankrike, hvor man får intensiv språkundervisning, innsikt i fransk kultur og levemåte, og anledning til å praktisere språket i autentiske situasjoner. Oppholdet finansieres (delvis) av studentene selv (4 uker nødvendig for å få støtte fra Lånekassen). Oppholdet er lagt til oktober-november. Mer informasjon om utenlandsoppholdet kan fås av programkoordinator.

2. Utveksling av lengre varighet:
Et studieopphold ved en av høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet anbefales sterkt i løpet av studietiden. Dette må skje innenfor en gradsutdanning.

På høgskolens websider for utveksling vil man finne mer detaljert informasjon om institusjoner i utlandet som høgskolen har utvekslingsavtaler med: https://www.hiof.no/studier/utveksling/

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:03:44