Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2016–2017)

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Etter endt studium har studentene:

 • kunnskap om språklæringsteorier og språkdidaktikk tilpasset 5-10 trinn
 • kunnskap om gjeldende læreplan og europeisk språkperm 
 • innsikt i uttale og intonasjon
 • kunnskap om geografi, enkelte viktige historiske hendelser, samfunnsstrukturer og institusjoner i fransktalende land
 • kunnskap om tekststrukturer og om språklige virkemidler
 • inngående kjennskap til sentrale språkstrukturer i fransk

FERDIGHETER:
Etter endt studium kan studentene:

 • kommunisere flytende på fransk med god uttale  og sentrale språkstrukturer
 • delta i spontane samtaler om ulike emner i ulike sosiale sammenhenger
 • planlegge, gjennomføre og vurdere franskundervisning tilpasset elever på 5-10 trinn i franskundervisningen
 • lese skjønnlitterære og andre autentiske tekster i ulike sjangre på fransk, og nyttiggjøre seg forskjellige tolknings- og lesestrategier
 • produsere selv og stimulere elevene til produksjon av forskjellige typer tekster på fransk

GENERELL KOMPETANSE:
Etter endt studium kan studentene:

 • legge til rette for varierte og tilpassede læringsaktiviteter som fremmer utvikling av muntlig samhandling, lesing og skriving
 • utvikle, analysere og vurdere egne lærings- og kommunikasjonsstrategier
 • planlegge et undervisningsprosjekt knyttet til kulturelle, tekstlige og samfunnsmessige aspekt i fransktalende land
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 03:03:28