Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2016–2017)

Studiet inngår i Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn og gir formell undervisningskompetanse i fransk på mellom- og ungdomstrinnet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:03:49