Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2016–2017)

Et studieopphold ved en av høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet anbefales sterkt i løpet av studietiden. Dette må skje innenfor en gradsutdanning. Se studieplan for Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn under punkt internasjonalisering for ytterligere informasjon.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:03:50