Hva lærer du? (2020–2021)

Studiets læringsutbytte

KUNNSKAPER 
 Studenten
- har kunnskap om fransk europapolitikk og EU
- har solide kunnskaper om fransk språk, både muntlig og skriftlig
- har gode kunnskaper om franskspråklig litteratur fra hele verden

FERDIGHETER 
Studenten
- kan kjenne igjen grunnleggende aspekter ved EUs oppbygning og Frankrikes forhold til EU
- kan arbeide konkret med frankofone verker og legge frem sitt arbeid på fransk
- kan utforske spørsmål knyttet til identitet i den fransktalende verden

GENERELL KOMPETANSE 
Studenten
- kan bruke oppslagsverk og kilder på en selvstendig og reflektert måte
- kan finne frem til relevant stoff i ulike medier og ved hjelp av IKT

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 03:44:29