Hvorfor velge dette programmet?

I tillegg til å få en solid faglig bakgrunn i ulike franskemner, vil du med 30 studiepoeng kunne bruke din franskutdanning som del av en Bachelor i språk.

Studiet er delt inn i tre emner, og disse kan variere fra år til år. Emnene omfatter både språk, samfunnskunnskap, litteratur og oversettelse. Vi vil arbeide med oversettelse av faglige tekster, fra fransk til norsk og fra norsk til fransk. Gjennom en kombinasjon av teori og praksis får du utviklet evnen til å uttrykke deg variert og presist. I litteraturdelen har frankofoni en sentral plass, og vi leser franske tekster fra flere verdenshjørner. Du vil få innsikt i litterære sjangre og tidsepoker, og god trening i litteraturanalyse. I samfunnsdelen vil du få en bedre forståelse av hvordan det franske samfunnet er bygd opp og av Frankrikes rolle i EU, Europa og i verden. Du vil også få innsikt i den fransktalende verden for øvrig.

Påbyggingsstudiet i fransk gjennomføres på deltid over to semestre og bygger på Fransk årsstudium eller tilsvarende.

Ofte stilte spørsmål

Er påbygningsstudiet heltids- eller deltidsstudium?

Studiet er et nettbasert deltidsstudium på 30 studiepoeng (stp) over ett år.

Hvordan er påbygningsstudiet organisert?

Studiet består av 3 emner à 10 stp. To av emnene avlegges om høsten og ett om våren. Studentene er samlet i én gruppe: P1.

Hvilke faglærere underviser i påbygningsstudiet i kommende studieår?

Hva slags utstyr trenger jeg for å følge nettundervisningen?

Du finner informasjon om dette på nettsiden Nettstudier i fremmedspråk.

Hvilken læringsplattform skal jeg bruke?

Vi bruker læringsplattformen Canvas (som du får tilgang til etter semesterregistreringen), og der finner du praktisk informasjon om pensum, arbeidskrav, oppgaver mm.

Hvilket verktøy brukes til nettforelesningene?

Verktøyet Zoom brukes i nettforelesningene, og du bør gjøre deg kjent med dette verktøyet før studiestart slik at du er godt forberedt for undervisningen. Se denne introduksjonsvideoen for å få et innblikk i hvordan Zoom fungerer.

Det tilbys onlinekurs i Zoom ved semesterstart i uke 33 og 34. Samme kurs tilbys både på for- og ettermiddag tilsammen 4 ganger hver uke (8 ganger totalt). 

Uke 33

  • Tirsdag 11. august fra 13-14 og fra 17-18.
  • Torsdag 13. august fra 13-14 og fra 17-18.

Uke 34

  • Tirsdag 18. august fra 13-14 og fra 17-18.
  • Torsdag 20. august fra 13-14 og fra 17-18.

Du kommer til onlinekurset Zoom ved å gå inn på denne lenken i nettleseren din: (legges ut når den er klar)

Opplever du problemer med å følge instruksene i videoen, ta kontakt med itvakt@hiof.no

Hvilke emner tilbys i studieåret 2020-2021?

SFF21615 Frankrike og EU etter 1945 (høst 2020) Franck Orban
SFF21515 Landeveisromaner (høst 2020) Guri Ellen Barstad
SFF21312 Frankofone tekster (vår 2021) Hélène Celdran

Hvilke dager er det nettundervisning?

I høstsemesteret er det undervisning fra 17–19 i emnet Frankrike og EU etter 1945, og tirsdager er det undervisning fra 17–19 i emnet Landeveisromaner.
I vårsemesteret er det undervisning annenhver uke på mandager fra 17 – 19 med Frankofone tekster.

Foregår all undervisningen på fransk?

Ja, all undervisning foregår på fransk.

Hvor kan jeg kjøpe pensumbøkene?

Høgskolen har en egen bokhandel (SiØ Bok) som leverer litteratur til våre studier, men denne er for tiden stengt på grunn av coronasituasjonen. Vi anbefaler derfor at du bruker din egen bokhandel eller bestiller bøkene du trenger i en nettbokhandel.

Når er det eksamen?

Det er skriftlig eksamen på høsten i emnet Frankrike og EU etter 1945 og i Landeveisromaner. I vårsemesteret er det skriftlig eksamen i emnet Frankofone tekster.

Hvor finner jeg studieplan med emnebeskrivelser?

Her finner du studieplan med studiemodell og emnebeskrivelser.