Hvorfor velge dette programmet?

Studiet er delt inn i tre emner, og disse kan variere fra år til år. Du skal bli kjent med både språklige og litterære emner. Vi skal arbeide med oversettelse av faglige tekster, fra fransk til norsk og fra norsk til fransk. Vi skal kombinere teori og praksis, og du får utviklet din evne til å uttrykke deg variert og presist. I litteraturen skal vi ta for oss franske tekster fra flere verdenshjørner. Du vil få innsikt i litterære sjangre og tidsepoker, og god trening i litteraturanalyse.

Påbyggingsstudiet i fransk gjennomføres på deltid over to semestre og bygger på Fransk årsstudium eller tilsvarende.