Opptak

Bestått årsstudium i fransk, eller tilsvarende utdanning på minimum 60 studiepoeng.