Studiestart

Velkommen!

Her finner du informasjon om oppstart av studiet, kontaktpersoner mm.

Ny student

Hva kreves av deg som nettstudent

Studentsamskipnaden

Bibliotektjenester

Som nettstudent har du også mulighet til å benytte deg av bibliotekets tjenester