Studieopphold i utlandet (2021–2022)

Et studieopphold ved en av høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet anbefales sterkt i løpet av studietiden. Innenfor fransk påbygging har man mulighet for et studieopphold på 2-4 uker ved CAVILAM i Vichy, Frankrike, hvor man får intensiv språkundervisning, innsikt i fransk kultur og levemåte, og anledning til å praktisere språket i autentiske situasjoner. Oppholdet finansieres (delvis) av studentene selv (4 uker nødvendig for å få støtte fra Lånekassen). Oppholdet er lagt til oktober-november. Mer informasjon om utenlandsoppholdet kan fås av programkoordinator.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:03:53