Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2012–2016)

Grad/tittel ved bestått studium

Etter fullført og bestått studium oppnår studentene tittelen Bachelor i førskolelærerutdanning.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. aug. 2019 13:31:02