Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2012–2016)

Førskolelærere har mange muligheter for å bygge videre med en mastergrad, blant annet i spesialpedagogikk, mangfold og inkludering og organisasjon og ledelse som tilbys ved Høgskolen i Østfold.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 03:02:59