Hva lærer du? (2020–2021)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har:

  • kunnskaper i samfunnsfaglig metode, politisk teori, offentlig politikk og administrasjon, internasjonal politikk og komparativ politikk

Ferdigheter
Kandidaten har:

  • innsikt i ulike teoretiske perspektiver og begreper for å kunne forklare dagsaktuelle hendelser; nasjonale og internasjonale

  • ferdigheter i systematisk tenkning og refleksjon rundt sentrale statsvitenskapelige problemstillinger

Generell kompetanse
Kandidaten har:

  • utviklet generell analytisk kompetanse og skriftlig fremstillingsevne

  • utviklet innsikt og forståelse for andre kulturer og tenkemåter

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2021 03:18:06