Jobb og videre studier (2020–2021)

Etter bestått årsstudium kan en ta påbyggingsstudium i statsvitenskap ved HiØ (se studieplan).
Studiet kan også kombineres med andre fag ved høyskoler og universitet, og kan inngå i en bachelorgrad.

Videre vil dette kunne danne grunnlag for opptak til mastergrader i statsvitenskap og samfunnsvitenskapelige fag ved andre høyskoler og universitet.

Statsvitenskap kvalifiserer bl.a. for arbeid i offentlig forvaltning.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2021 03:18:06