Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold

Studieplan for Statsvitenskap, årsstudium (2006–2007)

Oppbygging og gjennomføring

Studiets oppbygging og innhold


Årsstudiet består av fire emneområder:

Høstsemester Vårsemester
 • Politisk teori, grunnlagsproblemer og demokratiteori SFS10102 15 studiepoeng
 • Offentlig politikk og administrasjon, med komparativ politikk SFS10302 15 studiepoeng
 • Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode SFS10202 15 studiepoeng
 • Internasjonal politikk og komparativ politikk SFS10402 15 studiepoeng

  Det tas forbehold om eventuelle endringer med hensyn til hvilke emner som undervises henholdsvis i høsteller vårsemesteret.

 • Organisering og læringsformer


  Undervisning vil bli gitt gjennom forelesninger, gruppearbeider og seminarer. Individuell veiledning og oppfølging vil vektlegges gjennom innleveringsoppgaver, både obligatorisk og frivillig gjennom oppgaveseminarer. På undervisningsplanene settes det av tid til kollokvier. Disse forutsettes lagt opp og organisert av studentene. Gjennom prosjektoppgaver, gruppearbeid og innleveringer blir studentene stimulert til aktivt å søke etter fagstoff og empiriske data både i bibliotek og på Internett. Høgskolens bibliotek bidrar til studentenes informasjonskompetanse, det vil si evnen til å søke etter, finne, evaluere og bruke relevant faglig informasjon. I tillegg til personlig service, får studentene biblioteksundervisning. De skal kunne søke i elementære informasjonskilder, gjøre seg kjent med sentrale informasjonskilder innenfor eget fag og kunne vurdere kvaliteten på informasjonen.

  Vurdering


  Vurderingsformene skal sikre at studentene får tilbakemelding om faglig fremgang og blir fulgt opp gjennom studiet, og samtidig at studentene blir motivert til selv å ta initiativ for å få god kvalitet på sine studier.
  Det benyttes en karakterskala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det vises også til HiØs forskrifter og reglementer for eksamen og til avdelingens 'Utfyllende retningslinjer for innleveringer (arbeidskrav og del av mappe), samt klage og ny og utsatt eksamen hvor dette inngår i emnet'.

  Litteratur


  Det henvises til emnebeskrivelsene.

  Studieplanen er godkjent og revidert

  Studieplanen er godkjent

  Eva L. Björk

  Studieprogramansvarlig

  Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2021 03:12:37