Hvorfor velge dette programmet?

Årsstudium i tysk er et nettstudium som kan gjennomføres der du til enhver tid befinner deg.

Det kan også gjennomføres som deltidsstudium over to år. Som et supplement til nettundervisningen tilbys det 3 samlinger pr. semester. Samlingene er ikke obligatoriske, men et tilbud til de som ønsker det og har anledning til å reise til Halden. Det anbefales å delta på samlingene dersom du har mulighet til det. Den første samlingen finner sted i slutten av august, og de andre samlingene arrangeres i oktober og november.

Undervisning
Du undervises i muntlig og skriftlig språkferdighet, grammatikk, litteratur og kulturkunnskap. Du lærer å beherske tysk både muntlig og skriftlig og får innsikt i sentrale temaer innenfor språk, litteratur og kultur. Evnen til interkulturell kommunikasjon er viktig, og du øker forståelsen for levesett og tradisjoner i tysktalende land.

Forkunnskaper
All undervisning foregår på tysk, og du anbefales å ha tyskkunnskaper tilsvarende nivå I og II fra videregående skole.

Har du lyst til å forberede deg til tyskstudiene - se våre lesetips her.