Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2016–2017)

Engelsk for lærere 1 sammen med Engelsk for lærere 2 og en lærerutdanning gir mulighet til å søke opptak til masterstudiet «Fremmedspråk i skolen» ved Høgskolen i Østfold. Du må ha gjennomsnittskarakter C eller bedre fra fordypningen i språket det søkes opptak til for å være kvalifisert for opptak.

30 studiepoeng i engelsk og en lærerutdanning gir formell undervisningskompetanse på barnetrinnet. Engelsk for lærere 1 (5-10) sammen med Engelsk for lærere 2 (5-10) og en lærerutdanning kvalifiserer til undervisning på mellom- og ungdomstrinnet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 03:03:35