Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2016–2017)

Studiet er i sin natur internasjonalt, noe som bl.a. kommer til uttrykk i pensumlitteraturen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:04:31